Over de werken in de stad

Vervelend

warrelende waaiende wind
grillig en onvoorspelbaar
kleine prikjes in je gezicht
vlokjes vlekjes op je schouder
vlagen van bedrijvigheid en geluid
ontegensprekelijk en onoverkomelijk vervelend

water van boven naar beneden
druppels op je hoofd
stromen op je wang
bengelend aan je kin
pareltjes
als het licht ze vangt
en aarzelend laat vallen
modder
vuile schoenen, broeken en gezichten
ontegensprekelijk en onoverkomelijk vervelend

donker in de morgen
donker in de avond
een sliert van lichtjes
slingerend langs omwegen
onbekend en traag
de ene dag rechts,
de andere dag links
averechts en tegenlinks
ontegensprekelijk en onoverkomelijk vervelend

het najaar is dit jaar
een beetje meer najaar
de stad een beetje meer verborgen
maar het voorjaar zal nog nooit
zo voorjaar geweest zijn
de stad nog nooit zo aanwezig
ontluikend uit de sluimer van het najaar
omgeven door licht
meegevoerd en uitgespreid door de wind,
gevoed door dauw en regen
ontegensprekelijk en onoverkomelijk de moeite waard geweest

Bruno Messiaen

0 reacties:

Een reactie posten