Arendsoog nodigt Philippe Lepers uit

Ethiek in tijden van verwarring. Het ethische verhaal zit gekneld tussen twee vuren. Enerzijds is er de opstand tegen traditionele normen en waarden, anderzijds is er de roep om een reveil van oude waarden.
Maar is zinvol leven wel mogelijk in een versplinterde samenleving?
De ethiek is kwetsbaar. Immers, legt de plicht tot moreel goed leven het niet voortdurend af tegen de kunst van het gelukkig leven? Is het verlangen naar geluk te verzoenen met hoe we zouden moeten leven?

Philippe Lepers komt op maandag 6 oktober 2008 zijn verhaal doen in de reeks Arendsoog. Lepers is filosoof. Hij publiceerde o.a. 'Zinvol leven in een onverschillige tijd'.

Arendsoog met Philippe Lepers, Vrijzinnig Centrum Mozaïek, Overleiestraat 15A, 6 oktober 2008, 20u15, 5 euro, www.vormingplus.be

0 reacties:

Een reactie posten