Inclusieve Griffel voor Do Van Ramst

Op 9 november werd op de Boekenbeurs door Inclusie Vlaanderen, de Vlaamse vereniging voor hulp aan verstandelijk gehandicapten, de zesde editie van de "Inclusieve Griffel" uitgereikt aan jeugdauteur Do van Ranst voor het boek Moeders zijn gevaarlijk met messen.

De literaire prijs wordt elk jaar door Inclusie Vlaanderen vzw uitgereikt aan een auteur die een personnage in zijn werk integreert met een verstandelijke handicap. Daarbij primeert het "inclusieve" karakter van het boek: het personnage met de verstandelijke handicap moet een rol spelen die niks met zijn of haar handicap te maken heeft.

Of zoals Inclusie Vlaanderen het op frappante manier verwoordt: "Wat wij absoluut niet willen bekronen is een boek dat volledig rond het thema 'handicap' draait. Net zoals 'het leven meer is dan afwassen alleen', is het leven van een mens ook meer dan leven met een handicap alleen. Ook boeken met een te nadrukkelijk aanwezige zedenles - wees lief voor mensen met een handicap - kunnen het bij ons klutsen".

(via: Villa Kakelbont)

Meer info: Inclusie Vlaanderen, Do van Ranst, De Boekenbeurs

0 reacties:

Een reactie posten