Het Onvoltooide Land

In het boek "Het Onvoltooide Land" tekenen Jos Bouveroux en Luc Huyse een eigenzinnig beeld van het moeizame puzzelwerk van de NV België.

De taalwetgeving van de vroege jaren zestig trok een grens tussen noord en zuid, maar veroorzaakte meteen nieuwe burentwisten. Elke grondwetsherziening die daarna kwam, moest de laatste zijn. Telkens bleek snel dat de ene hervorming de nood aan weer een volgende verwekte. De aandacht van beide auteurs blijft niet steken bij het getimmer in de Wetstraat. Zij kijken ook naar de rol van allerlei economische krachten, laten zien hoe godsdienst en vrijzinnigheid het communautaire rijpingsproces hebben vertraagd en wijzen op de cruciale interventies van het buitenland in de evolutie van de "kwestie".

Het Onvoltooide Land is een terugblik op zestig jaar verbouwing van België. Tegelijkertijd tast het af wat nog komen kan. Het boek draagt ook de titel van de gelijknamige televisiereeks die werd vertoond op Canvas.

(bron: tekst omslag)

Wat is de Kortrijkse Reeks ? In 1967 werd gestart met de uitbouw van een “Kortrijkse Reeks”. Een verzameling van gedrukte en audiovisuele materialen die Kortrijk en Kortrijkse auteurs als thema hebben. De Kortrijkse reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuw materiaal.

0 reacties:

Een reactie posten