Colloquium en tentoonstelling Streuvels: Ereburger, wereldburger

Eind december 1959 zei Stijn Streuvels zich gelukkig te achten "van halve Kortrijkzaan een gehele Kortrijkzaan te zijn geworden", omdat hij het ereburgerschap uitgereikt kreeg. Dat hij al een "halve" Kortrijkzaan was, had hij te danken aan zijn heel talrijke artistieke vrienden in Kortrijk. Hij kreeg respect, aanmoediging, inspiratie en soms ook opdrachten van hen. Zij leenden hem ook boeken uit, introduceerden hem bij bekende schilders en maakten graag verre cultuurreizen in zijn gezelschap. Op zijn beurt waardeerde hij hun vriendschap en hun drang naar authenticiteit en vernieuwing: "Het mag wel wonderlijk heeten, in eene kleine provinciestad gelijk Kortrijk, tegen alle heerschende mode in, bij enkele mannen een drang naar echte kunst te zien ontstaan, een worstelen tegen stroom op."

En in die tegenstroom speelde Streuvels een belangrijke rol. Streuvels vertaalde veel, maar zijn boeken werden ook in veel talen vertaald. Hij werkte graag samen met zijn buitenlandse uitgevers. Dit specifieke thema belicht prof. dr. Marcel De Smedt op het colloquium, terwijl dr. Karel Platteau vooral de artistieke context waarin Streuvels werkte, zal toelichten. Streuvels ageerde lokaal, maar hij was een figuur met globale allure. Een wereldburger.

Colloquium en tentoonstelling - Streuvels: Ereburger, wereldburger - 09.12.09 - 15u - gratis - Erfgoedhuis Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouwestraat 45 - Tentoonstelling van 9 tot 19 december 2009 in het Erfgoedhuis - Inschrijven vóór 4 december via bibliotheek@kortrijk.be of 056 27 75 00

Meer info: www.streuvels.be, www.erfgoedcelkortrijk.be

0 reacties:

Een reactie posten