Voorlezen leidt tot een betere leesgewoonte

"Voorlezen helpt tegen ontlezing". Dit concludeert studente Annick De Vylder in haar masterscriptie "Leidt voorlezen tot een betere leesattitude? Een quasi-experimenteel onderzoek in het zesde leerjaar van het basisonderwijs".

In de studie worden een aantal belangrijke conclusies getrokken als het gaat om (voor)lezen:
  • lezers die met plezier teksten voorlezen aan anderen - in het geval van de studie, aan kleuters - zijn minder geneigd om met lezen op te houden
  • het leesplezier zélf is van grotere invloed op het leesgedrag en de leesgewoonte van kinderen dan het opleidingsniveau van hun familie

Annick De Vylder won met haar scriptie en onderzoek de Scriptieprijs van Stichting Lezen 2009. Volgens de jury:

De auteur van de bekroonde scriptie maakte een mooie verbinding tussen onderzoek en praktijk. Er wordt in de wereld van de leesbevorderaars veel gesproken over manieren om het lezen te stimuleren. Zelden worden de effecten van die strategieën gemeten. In deze studie gebeurt dat wel. De jury noemt het onderzoek ‘methodologisch voorbeeldig opgezet en met accuratesse uitgevoerd.
De Scriptieprijs, een initiatief van Stichting Lezen Vlaanderen en Stichting Lezen Nederland, wordt elk jaar in december uitgereikt en bestaat uit een prijs van €2.500. Met de prijs wil Stichting Lezen de belangstelling voor leesonderzoek verder stimuleren.

(via: Villa Kakelbont)

0 reacties:

Een reactie posten