Newton's "Eureka" online

Een manuscript dat de inspiratie achter het beroemde "Eureka" moment van Isaac Newton beschrijft, werd onlangs online beschikbaar gesteld door de Britse Royal Society.

Het document maakt deel uit van de biografie van Newton ("Memoir of Sir Isaac Newton's Life") uit 1752 door William Stukeley. De schrijver noteerde hierin een gesprek die hij had met Newton waarin deze laatste zich herinnerde hoe het begrip gravitatie in hem op kwam:
It was occasioned by the fall of an apple, as he sat in a contemplative mood. Why should that apple always descend perpendicularly to the ground, thought he to himself. Why should it not go sideways or upwards, but constantly to the Earth's centre.
(vert.: "Het werd veroorzaakt door het vallen van een appel, toen hij neerzat in een contemplatieve bui. Waarom zou die appel altijd loodrecht naar de grond vallen, dacht hij bij zichzelf. Waarom zou die niet zijdelings of naar omhoog vallen, maar steeds naar het centrum van de Aarde.")

De biografie van Stukeley is integraal beschikbaar op het internet samen met een steeds grotere hoeveelheid archiefdocumenten die online worden gepubliceerd. De Royal Society stelt hiermee haar 350ste verjaardag extra in het daglicht.

Op www.royalsociety.org/turning-the-pages kun je William Stukely's Life of Newton en andere bijzondere manuscripten online raadplegen.

0 reacties:

Een reactie posten