Het Penhuis: Philippe Van Parijs

Op zondag 7 februari ontvangt Het Penhuis een gast met grote internationale faam: Philippe Van Parijs.

Philippe Van Parijs noemt zichzelf geen marxist, maar wordt toch geassocieerd met het 'analytisch maxisme'. Hij is vooral geïnteresseerd in problemen die met sociale rechtvaardigheid te maken hebben en geniet wereldwijde bekendheid als promotor van het basisinkomen.

Zijn doctoraat in de filosofie behaalde aan de Universiteit van Oxford maar studeerde bovendien ook nog economie, recht, sociologie en linguïstiek. Op dit ogenblik doceert hij in Louvain-la-Neuve en Harvard. In 1986 stichtte hij het Basic Income European Network en in 2001 ontving hij de prestigieuze Francquiprijs.

Zijn recente publicaties laten zien dat hij zich ook nauw betrokken voelt met het lot van Europa. Hoewel hij van origine Franstalig is, heeft hij Vlaamse roots en spreekt hij uitstekend Nederlands. In Vlaanderen is Philippe Van Parijs vooral bekend door herhaalde optredens in de radioprogramma's van Jean- Pierre Rondas (Wereldbeeld' & 'Rondas'). Hij publiceerde in 1996 'Solidariteit voor de 21ste eeuw'.
Het Penhuis nodigt Philippe Van Parijs uit om voor de verandering eens de sociale en politieke filosofie in het middelpunt van de wijsgerige aandacht te stellen. We hopen met hem te kunnen praten over de vraag hoe filosofie ons kan helpen om actuele kwesties te verhelderen of zelfs op te lossen.

Gastheer van dienst is Philippe Lepers.

Het Penhuis: Philippe van Parijs - 07 februari 2010 - Oranjerie van het Broelmuseum, Broelkaai 4, Kortrijk - 10u30 - €5 (drankje inbegrepen) - tickets via UiT in Kortrijk, 056 23 98 55 - i.s.m. Cultuurcentrum Kortrijk

0 reacties:

Een reactie posten