Vrij-Spraak: Lezing door Herman De Ley: "filosofie en levenskunst in de Griekse Oudheid"

detail uit

Onder de koepelnaam "Vrij-Spraak" organiseert de Kortrijkse bibliotheek samen met Vormingplus en het vrijzinnig centrum Mozaïek een reeks filosofische lezingen over het thema "levenskunst". Op maandag 1 maart a.s. behandelt gastspreker Herman De Ley de oorsprong van de levenskunst in de Griekse Oudheid.

In de vijfde eeuw voor onze tijdrekening onderging de Griekse, met name de Atheense samenleving een proces van modernisering en rationalisering. In deze context werd de inrichting van het menselijk leven steeds meer gezien als levens-kunst, naar analogie met de ‘technè’, het ambachtelijk vakmanschap – in de eerste plaats de geneeskunde.

De paradigmatische betekenis van de "technai" voor Plato en Aristoteles, en de ideologische omkering die hen ertoe bracht de vrije vakwerklui zelf hun ethisch-politieke "rechten" te ontzeggen, toont de spreker aan in met name de "Nicomachische Ethiek" van Aristoteles.

Herman De Ley is emeritus prof. Antieke Filosofie aan de UGent. Op zijn webstek vindt men een schat aan informatie, waaronder een heuse Aristoteles-syllabus: www.flwi.ugent.be/cie/aristoteles/index.htm


Lezing door Herman De Ley: "filosofie en levenskunst in de Griekse Oudheid" - 1 maart 2010 - 20u15-22u - € 8 - Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk - info en inschrijvingen: 056 26 06 00 of info@vormingplusmzw.be

0 reacties:

Een reactie posten