Nieuw in de Kortrijkse Reeks: Cahiers Staf De Clercq (4)

Pieter Jan Verstraete speelde al langer met het idee om een reeks cahiers te wijden aan Gustaaf 'Staf' de Clercq. Daarbij is het de bedoeling om telkens drie hoofdonderwerpen te plaatsen: een biografisch portret van een tijdgenoot, de historiek van een bepaalde gebeurtenis en een autobiografische herinnering. Daarnaast zullen er dikwijls een aantal aangename verrassingen en wetenswaardigheden gepubliceerd worden. Dit alles in samenwerking met een tweetal gastauteurs.

Volgens de Kortrijkse auteur zijn deze cahiers in de eerste plaats bedoeld als bouwstenen voor een - later te schrijven - biografie. Sinds 1992 verzamelde hij dan ook heel wat documentatie en fotomateriaal over deze Vlaams-nationalistische politicus. Cahiers Staf de Clercq: bijdragen ter bevordering van de studie van Staf de Clercq en tijdgenoten is een 10-delige reeks die tot 2016 jaarlijks zal verschijnen. Tot nu toe werden er vier cahiers gepubliceerd.

Wat is de Kortrijkse Reeks ?
In 1967 werd gestart met de uitbouw van een “Kortrijkse Reeks”, een verzameling gedrukte en audiovisuele materialen die Kortrijk en Kortrijkse auteurs als thema hebben. Deze Kortrijkse Reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuw materiaal en kan altijd geraadpleegd worden in de leeszaal van de Centrale Bibliotheek.

0 reacties:

Een reactie posten