Vrij-Spraak, geestelijke gezondheid in tijden van onrust: Programma 2010

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt depressie de belangrijkste ziekte in de 21ste eeuw. Het is bovendien bekend dat België een zeer groot gebruik van pillen kent. Hoe kwetsbaar is ons Bruto Nationaal Geluk? Liggen onze verwachtingen misschien te hoog en jagen we illusies na? Of zet de prestatiedwang en de eisen van onze concurrentiepositie mensen te veel onder druk?
We nodigen een psychoanalyticus, een filosoof, een psychiater-psychotherapeut en een socioloog-politicus uit om een stand van zaken van onze geestelijke gezondheid op te maken en waar mogelijk alternatieven aan te duiden.
 • 22 september 2010
  Paul Verhaeghe - Het einde van de psychotherapie
 • 20 oktober 2010
  Geert Van Coillie - Tussen nabootsing en verantwoordelijkheid
 • 17 november 2010
  Dirk De Wachter - Borderline-Times: een psychiatrische verkenning van onze tijd
 • 8 december 2010
  Jos Geysels - De nieuwe markt van welzijn en geluk
Vrij-Spraak - Vormingplus, Wandelweg 11, KORTRIJK - i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk - 20u15 tot 22u - 8 EUR (20 EUR voor álle lezingen) - meer info via www.vormingplusmzw.be of 056 26 06 00

0 reacties:

Een reactie posten