Theater Antigone: "Schreef ik de dagen, mijn God die ik moest zijn"


27 februari 1993, zaterdag. De lijst met alle mogelijke redenen om
mij af te wijzen is opgemaakt in het klad op een oude envelop. Ze
bevat voorlopig zes fysieke argumenten en dertien aspecten aan mijn
taalgebruik en levenshouding.

Het leven, de liefdes en het lijden van PAC-man (en bibliotheekmedewerker) Peter Arthur Caesens, proper versneden in scènes, shots, dagboekdelen, hoofdstukken, fragmenten en handige overzichtslijstjes. Beheersbaar. Logisch opgebouwd. Bevattelijk. Gemakkelijk te ontleden en te categoriseren.
Achteraf Raadpleegbaar.

"Schreef ik de dagen, mijn God die ik moest zijn" is het afstudeerproject van Michaël Janart aan het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk, onder begeleiding van Cathérine Vansteenkiste en met de coaching van Jos Verbist (Antigone). Michaël Janart was de voorbije twee jaar een vaste deelnemer aan het Jongerenproject en gaat nu op eigen benen staan. Als eindwerk toneel voor het Stedelijk Conservatorium in Kortrijk maakte hij "Schreef ik de dagen..." onder begeleiding van Cathérine Vansteenkiste en met de coaching van Jos Verbist (Antigone).

"Schreef ik de dagen, mijn God die ik moest zijn" - 30.09.10, 01.10.10 en 02.10.10 - 21u30 - gratis - Theater Antigone, Overleiestraat 47, Kortrijk - reservaties: www.antigone.be of 056 24 08 87

0 reacties:

Een reactie posten