Vandaag: Boterhammen in de Bib met Chris Destoop

Knack-journalist Chris De Stoop brengt uiterst genuanceerde benaderingen van hete hangijzers. Met zijn boek ‘Vrede zij met u, zuster' beet hij zich vast in de sfeer van toenemend moslimradicalisme. De aanzet is de Belgische Muriel Degauque, een tot de Islam bekeerde vrouw.
"Terrorisme zoals in Amerika is niet toegestaan, noch zich opblazen op openbare plaatsen. Het zijn fanatieke moslims die dat doen. Zij volgen niet de ware geboden van Allah de Verhevene, zoals die in de Koran staan. (..) Wees dus gerust, ik ben niet in een sekte, noch bij fanatiekelingen".
Dit is zomaar een passage uit een brief van Muriel aan haar ouders, kort na de aanslagen in New York. Vier jaar later blies ze zichzelf toch op tijdens een zelfmoordactie. Hoe is het ooit zover kunnen komen? Wie of wat beïnvloedde Muriel?

Boterhammen in de bib: Chris De Stoop - 'vrede zij met u, zuster’
Vandaag om 12u15 - Centrale bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk - 6 EUR (aan de deur) - i.s.m. Vorming Plus - meer info:
www.kortrijk.be/bibliotheek en www.vormingplusmzw.be

0 reacties:

Een reactie posten