Bib Bazaar XL: boekenverkoop op de Kortrijkse septemberbraderie


Sinds een jaar organiseert de bib een maandelijkse verkoop onder de naam Bib Bazaar. Wie het afgelopen jaar snuisterde tussen de vele afgeschreven boeken vond wellicht al enkele pareltjes. Tijdens de braderie in Kortrijk op 8 september pakt de Kortrijkse bib echter uit met Bib Bazaar XL!

Naar analogie met de Sinksenverkoop kan je tijdens de septemberbraderie aan de voorgevel van de bib een groot aantal afgevoerde/afgeschreven speelotheek- en bibliotheekmaterialen kopen.

Bib Bazaar XL - 08.09.12 - 10u tot 16u - Openbare bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30
Meer info: www.kortrijk.be/bibliotheek,bibliotheek@kortrijk.be, 056 27 75 00

0 reacties:

Een reactie posten