Vrij-Spraak: Karl Marx, actueler dan ooit?


Volgens Karl Marx (1818-1883) moeten de filosofen de wereld niet alleen interpreteren, ze moeten die ook veranderen. Kan diezelfde Marx vandaag de dag een antwoord geven op de huidige kredietcrisis?

In deze 'Vrij-Spraak'-reeks van drie avonden gaan we eerst terug naar de oorspronkelijke Marx en naar twee denkers en denkrichtingen die zich lieten inspireren door de filosoof uit Trier. Zo komen we te weten of Marx' model nog inspirerend kan zijn voor deze 21ste eeuw.
  • Wat heeft Karl Marx echt gezegd? - Guy Quintelier
    sessie 1: woensdag 26 september 2012
  • Ernst Bloch en de utopie - Ludo Abicht
    sessie 2: woensdag 17 oktober 2012
  • Habermas en het neo-marxisme - Ludo Abicht
    sessie 3: woensdag 07 november 2012Lezingenreeks Vrijspraak - 8 EUR (20 EUR voor de reeks van 3 avonden) - Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk - i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk en Vrijzinnig Centrum Mozaïek - info en inschrijvingen via 056 26 06 00 of info@vormingplusmzw.be

0 reacties:

Een reactie posten