Vrij-Spraak: Wat heeft Karl Marx echt gezegd?

Klopt Marx’ opvatting over de menselijke geschiedenis?

Leidt het kapitalisme noodzakelijk naar een betere maatschappijvorm, of is het ‘dialectisch materialisme’ verkeerd? Bepalen enkel de economische levensvoorwaarden het menselijke samenleven, of is het ‘historisch materialisme’ verkeerd?

Is er geen betere maatschappij mogelijk zonder de kapitalistische productiewijze? Denkt Karl Marx niet te rooskleurig? Is hij zelf, ondanks zijn kritiek op Hegel, niet teveel een Hegeliaans filosoof gebleven?

Behoort het tegenwoordig niet tot de taak van de intellectuelen om het werk van Marx zelf kritisch te (her)lezen?

Lezing door Guy Quintelier: Wat heeft Karl Marx echt gezegd? - woensdag 26.09.2012 van 19u30 tot 21u30 - 8 EUR - Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk - i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk en Vrijzinnig Centrum Mozaïek - info en inschrijvingen via 056 26 06 00 of info@vormingplusmzw.be

0 reacties:

Een reactie posten