Het Penhuis: Jan Verplaetse

Op zondag 10 maart 2013 is de Vlaamse filosoof Jan Verplaetse (°1969) te gast in Het Penhuis in de Oranjerie van het Kortrijkse Broelmuseum.

Jan Verplaetse doceert moraalfilosofie aan de UGent. In 2006 publiceerd hij: "Het morele brein: een geschiedenis over de plaats van de moraal in onze hersenen", en in 2008 "Het morele instinct: over de natuurlijke oorsprong van onze moraal".

Zijn meest recente boek is "Zonder vrije wil: een filosofisch essay over verantwoordelijkheid" (2011) waarin hij niet alleen een sluitend bewijs probeert te geven voor het feit dat we geen vrije wil hebben, maar bovendien betoogt dat dit gegeven de positieve mogelijkheid schept om zowel op maatschappelijk als persoonlijk vlak voortaan zonder verwijten te leven.

Jan Verplaetse is geen gewone filosoof. Hij wil zich afzetten tegen de post - modernisten door zich uitsluitend te baseren op echt (neurologisch) onderzoek. Toch doceert hij filosofie. Hij onderzoekt of moraal, of morele principes die in ons brein verankerd zitten. Hij maakte een mooie en nieuwe indeling van de verschillende soorten moraal die een mens (en soms ook een dier) zouden bezitten. Zo heeft hij hij vijf vingers aan zijn hand: de hechtingsmoraal, de geweldmoraal, de reinigingsmoraal, de samenwerkingsmoraal en tenslotte de beginselmoraal.

Gastheer Philippe Lepers zet zijn gesprekken met hedendaagse filosofen verder. Hij is doctor in de wijsbegeerte. Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Leiden met het proefschrift "Genie vs God" (2004) over religie en christendom in het vroege werk van Friedrich Nietzsche. Hij publiceerde eerder "Zinvol leven in een onverschillige tijd" (1998). Hij schreef verder tal van stukken, vooral over Baudrillard, Nietzsche, Borges en zingevingproblematiek. In 2009 verscheen zijn opmerkelijke boek "Baudrillard, leven na de orgie". Recentelijk publiceerde hij "Godzijdank. Reflecties over het voortbestaan van God in de taal van alledag".

Het Penhuis: Jan Verplaetse - 10.03.2013, 10u30 tot 12u15 - Oranjerie van het broelmuseum, Broelkaai 6, Kortrijk - kaarten kosten 7 euro (drankje inbegrepen) - reserveren via 'Uit in Kortrijk' is aan te raden, 056 23 98 55

0 reacties:

Een reactie posten