Vandaag: Vrij-Spraak met Pieter Adriaens


De westerse wereld lijkt zowaar geteisterd te worden door een epidemie van depressieve stoornissen. Deze evolutie valt op het eerste gezicht moeilijk te rijmen met de toenemende professionalisering van de geestelijke gezondheidszorg en de ontwikkeling van steeds nieuwe generaties van anti-depressiva.

Wat is er eigenlijk aan de hand? Is de 'depressie-epidemie' wel een reëel fenomeen, geworteld in maatschappelijke ofwel biologische factoren? Volgens sommigen is er geen sprake van een werkelijke toename in het aantal gevallen van depressie, maar zijn er allerlei actoren die, bewust of onbewust, de psychiatrische statistieken vertekenen. Deze critici wijzen op de liaison dangereuse tussen psychiatrische diagnostiek en farmaceutische industrie.

In de Vrij-Spraaklezing van vanavond bespreekt Pieter Adriaens de belangrijkste protagonisten in het debat over de depressie-epidemie en worden hun argumenten tegen het licht gehouden.

Lezing door Pieter Adriaens - Het verdriet van de psychiatrie: de rol van de psychiaters in de depressie-epidemie - woensdag 06.02.2013 van 19u30 tot 21u30 - 8 EUR - Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk - i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk en Vrijzinnig Centrum Mozaïek - info en inschrijvingen via 056 26 06 00, www.vormingplusmzw.be of info@vormingplusmzw.be 0 reacties:

Een reactie posten