Expo 'Kortrijk voor de camera'

De belangstelling voor foto’s uit ons verleden is groter dan ooit. De lancering van de Kortrijkse beeldbank in 2012 was de directe aanleiding om de stedelijke fotocollecties van dichtbij te bekijken. Ongeveer gelijktijdig onderzocht dr. Paul De Paepe samen met de Geschied- en Oudheidkundige Kring de beginjaren van de fotografie in Kortrijk.

De resultaten van het onderzoek van Dr. De Paepe, en de kwaliteit van de onderzochte foto’s bleken zo waardevol dat er al snel voor gekozen werd om hier ook een tentoonstelling aan te wijden: "Kortrijk voor de camera: de beginjaren van de fotografie in Kortrijk". Naast de wetenschappelijke publicatie van Geschied- en Oudheidkundige Kring brengt de Erfgoedcel samen met het Broelmuseum ook een fotoboek uit voor het grote publiek: "Kortrijk Glashelder en Glansrijk" (uitg. Lannoo).

De samenstellers van boek en tentoonstelling hadden de moeilijke taak een keuze te maken uit een veelheid van beeldmateriaal. Alle foto’s dateren evenwel van voor 1914. De Eerste Wereldoorlog is immers een breekpunt in de lokale geschiedenis van Kortrijk en biedt voldoende stof voor een volgend deel in deze reeks. Ook andere thema’s zoals het vlasverleden, het religieuze leven en de grote feestelijke momenten werden nog even terzijde gelaten met het oog op toekomstige projecten. Er werd in de eerste plaats gezocht naar relevante foto’s in verband met de ontwikkeling van de stad, die na 1860 echt spectaculair te noemen is. Infrastructuurwerken, architectuur, bruggen en wegen, parken en pleinen, monumenten: een ambitieus programma. Maar het boek toont ook het volkse, de kleinere straten en beluiken, de winkels en herbergen. Heel vaak komen eenvoudige mensen, toevallige voorbijgangers, kinderen en nieuwsgierigen mee in beeld. Het maakt van het boek ook een heel levendig portret van de stad.

De beelden, gekiekt door pioniers van de fotografie, zijn unieke tijdsdocumenten van het dagelijkse leven in een snel veranderende stad. Het boek voert ons terug naar de beginjaren van de fotografie. De verschijning van een fotograaf was toen nog een evenement dat volk op de been bracht. Een foto nemen was een heksentoer en een dure aangelegenheid. Elk plaatje is dan ook doordacht en mooi in beeld gezet. De glasplaten zijn niet steeds perfect bewaard, maar de kwaliteit van de beelden is nog steeds verbazend.

i.s m.: Stadsarchief Kortrijk, Bibliotheek Kortrijk, FoMu Antwerpen, SOB - Erfgoedbibliotheek Brugge, Stichting de Bethune, Letterenhuis, Archief van het Koninklijk Paleis, Stadsarchief Brugge en tal van particuliere bruikleengevers.

Expo "Kortrijk voor de camera" - 09.03.13 t.e.m. 09.06.13 - Open: di - vr 10u-12 u, 14u-17u,
Zaterdag, zon- en feestdagen: 11u-17u - Gesloten: maandag - Broelmuseum, Broelkaai 6, Kortrijk - Meer info en ticketprijzen vind je hier.


0 reacties:

Een reactie posten