Bib tipt: wat is kunst? Een filosofische benadering' door Dirk VerhofstadtDirk Verhofstadt voerde in de zomer van 2010 met Etienne Vermeersch lange, indringende gesprekken over thema’s die hem al zijn hele leven bezig houden. Daarbij bespraken ze kwesties zoals het ontstaan van het heelal, de totstandkoming van de moraal, dierenrechten, het cultuurrelativisme, de opmars van de islam, ,..

In zijn gesprek met filosoof Etienne Vermeersch vroeg Dirk Verhofstadt hem: "Wat is kunst?" Hij verwachtte een nogal abstract antwoord, maar Vermeersch legde duidelijk uit hoe het komt dat mensen iets mooi vinden en als kunst beschouwen. Dirk Verhofstadt komt de theorie van Vermeersch over kunst uitleggen aan de hand van fragmenten poëzie, schilderkunst, muziek en film.

De luisteraar zal worden ondergedompeld in de wereld van Dante en Vondel, van Titiaan en Picasso, van Bach en Mozart. Het wordt een boeiende uiteenzetting met mooie woorden, treffende beelden en prachtige muziek.

Dirk Verhofstadt is professor "Media en ethiek" in de vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent.

Deze voordracht gaat door in het Vrijzinnig Centrum Mozaiek Kortrijk op 13 juni. Aanvang om 19 uur.

Meer info: users.skynet.be/vc.mozaiek/

0 reacties:

Een reactie posten