Cycling for Libraries 2013 van start!

Vandaag trapte "Cycling for Libraries" zich op gang in Amsterdam. Deze editie, de Coastside route, loopt helemaal tot in Brussel via Brugge, Gent en Affligem. Het evenement verzamelt jaarlijks honderd innovatieve en enthousiaste bibliothecarissen gedurende een week (18 t.e.m. 26 juni) voor een congres op de fiets (van 400 á 700 km). Cycling for libraries wordt al sinds 2011 georganiseerd. De eerste keer was van Kopenhagen naar Berlijn (650 km), de tweede keer liep door de Baltische staten van Vilnius naar Riga en van Tartu naar Tallinn (620 km). Onderwerg wordt er gestopt om ideeën uit te wisselen, workshops te houden en uiteraard bibliotheken te bezoeken.

Cycling for libraries is een informele, internationale bibliotheekbijeenkomst (een zgn. "unconference") en een fietsevenement waarbij aandacht wordt gevraagd voor bibliotheken door zichtbaar te zijn buiten de muren van de bibliotheek. Het project ondersteunt milieubewuste waarden door de nadruk op recyclage als één van de fundamentele taken van bibliotheken. En het promoot het zich goed voelen op het werk door de combinatie van intense internationale netwerking en fysieke inspanning op de fiets.

Belangrijkste onderwerp van gesprek op de fiets is de houdbaarheid van het bestaande bibliotheekconcept in een maatschappij waarbij het digitale gebruik van informatie en kennisdeling op het punt staat om het centrale idee van de taken van een bibliotheek grondig te veranderen. De organisatoren zien het samen reizen als een metafoor voor de situatie waarin bibliotheken zich vandaag bevinden en de uitdagingen waarvoor de sector staat.

Op dinsdag 25 juni zijn bibliothecarissen én bibliotheekliefhebbers welkom om een dagje mee te fietsen. Startpunt is de bibliotheek van Affligem (Bellestraat 99, Affligem) om 10u30. Meer informatie over de Belgische route en data vind je op www.vvbad.be/bericht/cycling-libraries-2013-fiets-jij-mee.

Het Kortrijkse bibteam wenst alle deelnemers aan Cycling for Libraries alvast véél succes toe!

0 reacties:

Een reactie posten