Boterhammen in de bib: najaar 2013

"Boterhammen in de bib", dat is jouw maandelijkse afspraak in de bibliotheken van Kortrijk (op maandagmiddag), Tielt en Roeselare (op donderdagmiddag). Spraakmakende getuigenissen, sterke staaltjes journalistiek of recent onderzoek rond actuele thema's krijg je voorgeschoteld. Breng gerust je boterhammen mee, een kop heerlijke soep krijg je erbij geserveerd.

Meer praktische info vind je op www.vormingplusmzw.be.

Maandag 16 september 2013, 12u15 - 13u15
Boterhammen in de Bib - Katrien Vervaele: Vissersvrouwen


We openen deze nieuwe jaargang van de Boterhammen in de Bib met het verhaal van een vergeten bevolkingsgroep, de vissers. Ook hier geldt dat achter elke sterke man een sterke vrouw staat. Schrijfster Katrien Vervaele brengt het verhaal van 26 Vlaamse vissersvrouwen, "de bemanning aan wal en aan de haard". De jongste is 18, de oudste diep in de 90. Ze geven een inkijk in hun wel heel aparte leven. Deze zelfstandige vrouwen staan er meestal helemaal alleen voor, om het huishouden te regelen, de kinderen op te voeden... Als hun visser terug thuis is, is het kermesse, maar tegelijk is het ook weer aanpassen en wennen aan een man die ook - en vooral - getrouwd is met de zee. Dat is het lot van deze "accordeonvrouwen", ze zijn zowel vader als moeder en moeten telkens flexibel met de omstandigheden weten om te gaan. Ze vertellen over hun angsten en hun hoop, hun (bij)geloof, hun verknochtheid aan de zee, de zee, zoals in het verhaal van Sil de strandjutter, "die geeft en de zee die neemt". Het leven zoals het is, ter land en ter zee...

Katrien Vervale: Vissersvrouwen | 16.09.13 | 12u15-13u15 | € 5 / 2,5 (European Youth Card) | Openbare bibliottheek, Leiestraat 30, Kortrijk | tickets en info: www.vormingplusmzw.be, 056 26 06 00

Maandag 21 oktober 2013, 12u15 - 13u15
Boterhammen in de Bib - Tom De Meester: Opgelicht


Tom De Meester schreef een onthutsend verhaal over de toenemende macht van de energiebonzen. Het vrij maken van de energiemarkt werd ons ooit voorgesteld als een wondermiddel om de prijzen te doen dalen. Vandaag betalen we meer dan ooit en vindt een kat zijn jongen niet meer in de wirwar aan prijzenformules en tarieven. Wie wordt beter van zoveel onduidelijkheid? Kartelvorming, speculatie en winstmaximalisatie lijken het te hebben gewonnen van het recht op energie voor iedereen.

Tom De Meester is de energie-specialist van PVDA en brengt in "Opgelicht: de energiezwendel van Electrabel & co." een relaas over wurgprijzen, domme slimme meters, energiearmoede, de zonnepanelenzwendel, speculanten op de stroombeurs, machtsmisbruik, groengewassen vuile stroom... Maar het kan anders. Steden kunnen hun nutsvoorzieningen opnieuw zelf organiseren, met nieuwe stroomnetten, efficiënte installaties voor warmtekrachtkoppeling en échte groene energie...

Tom De Meester: Opgelicht | 21.10.13 | 12u15-13u15 | € 5 / 2,5 (European Youth Card) | Openbare bibliottheek, Leiestraat 30, Kortrijk | tickets en info: www.vormingplusmzw.be, 056 26 06 00

Maandag 18 november 2013, 12u15 - 13u15
Boterhammen in de bib - Ben Caudron "Niet leuk: mijmeringen over nieuwe media, mensen en macht"


Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram... kunt u de wereld van de sociale netwerksites nog volgen? Ben Caudron is een internetpionier, begin de jaren '90 was hij al betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe media met het eerste webdienstenbedrijf in België, The Reference. Als socioloog analyseert hij vandaag kritisch het spel tussen mensen en technologie en schreef daarover "Niet leuk? Mijmeringen over nieuwe media, mensen en macht". Daarin vertelt hij over de opkomst van sociale media, toont hoe deze ook een zeer lucratieve business voor investeerders en marketeers zijn en stelt hij vast dat we de kracht van deze media amper gebruiken. Ben Caudron toont de impact van deze media op onze democratie en de samenleving. Hoewel zijn oordeel vaak kritisch klinkt, is zijn boodschap hoopvol: hij roept ons vooral op om bewuster en beter met deze media om te gaan... om het toch leuk te maken!

Ben Caudron: "Niet leuk: mijmeringen over nieuwe media, mensen en macht" | 18.11.13 | 12u15-13u15 | € 5 / 2,5 (European Youth Card) | Openbare bibliottheek, Leiestraat 30, Kortrijk | tickets en info: www.vormingplusmzw.be, 056 26 06 00

0 reacties:

Een reactie posten