Vandaag: Vrij-Spraak met François Levrau

Uit onderzoek blijkt dat etnisch-culturele minderheden het op verschillende vlakken (onderwijs, tewerkstelling, etc.) niet goed doen. Gevraagd naar de oorzaak, wordt nogal eens verwezen naar het multiculturalisme. Het beleid zou te tolerant zijn en zou daarom hebben geleid tot wat men 'het failliet van de (multiculturele) samenleving' is gaan noemen. In deze presentatie wordt stilgestaan bij het concept multiculturalisme en wordt aangetoond dat wie de passieve en tolerante feel good-doctrine verwerpt, daarom nog geen tegenstander hoeft te zijn van een actief en ondersteunend multicultureel beleidsmodel. Wanneer het multiculturalisme wordt begrepen als een moderne toepassing van de liberale principes van vrijheid, gelijkheid en broederschap, dan kan het wel degelijk een draagvlak voor integratie bieden.

François Levrau is psycholoog en moraalfilosoof. Momenteel is hij tewerkgesteld aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen.

Lezing door François Levrau: Het multiculturalisme in breed perspectief - woensdag 25.09.2013 van 19u30 tot 21u30 - 8 EUR (25 EUR/reeks) - Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk - i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk en Vrijzinnig Centrum Mozaïek - info en inschrijvingen via 056 26 06 00 of info@vormingplusmzw.be
foto Han Soete, 'Vierwinden school Molenbeek' (CC-BY-NC-SA)

0 reacties:

Een reactie posten