'Dikke Van Dale' online uitgebreid met nieuwe woorden!


Van Dale heeft terug een hondertal nieuwe woorden toegevoegd aan zijn digitale woordenboek. Deze woorden ontlenen zich vooral uit de economische sfeer en de sociale media. Verder worden ook opmerkelijk veel leenwoorden afgeleid uit het Engels. Aan de papieren Van Dale worden deze woorden wel nog niet toegevoegd, daarvoor moeten ze eerst jarenlang gebruikt worden.

Hieronder een lijst van enkele opmerkelijke nieuwkomers:
 • roeptoeteren: luidkeels en ongenuanceerd een mening verkondigen
 • hermelijnkoorts: overdreven verering voor het koningshuis
 • selfie: fotografisch zelfportret, vaak gemaakt met de camera op armlengte
 • phablet: tablet waarmee men tevens kan telefoneren
 • sukkelseks: seks die niet gericht is op het leveren van seksuele topprestaties
 • arretjescake: traditionele koek bestaande uit een mengsel van koekjes, boter, suiker, eieren, cacao enz. dat men in de koelkast laat opstijven
 • bonding: het krijgen van een emotionele band  
 • mindfuck: iets dat mensen geestelijk in verwarring brengt, hen op het verkeerde been zet
 • dementiekoor: geheugenkoor
 • filefuik:door de politie opzettelijk veroorzaakte file, bedoeld om een vluchtauto tegen te houden
 • mensj: goed, integer, rechtschapen mens
 • kanjertraining: training volgens een bepaalde methode om kinderen weerbaar te maken tegen pesten
 • repaircafé: plaats of bijeenkomst waar defecte apparaten door deskundige vrijwilligers worden gerepareerd
 • socialemediatestament: testament waarin iemand vastlegt wie de toegangsgegevens van zijn socialemediaprofielen erft en wat met de content daarvan moet worden gedaan
 • wazzup: wat is er? hoe is het?
 • greenwashing: het als milieuvriendelijk presenteren van handelingen of zaken die dat in feite niet zijn  
 • flexiseksueel: afwisselend hetero-, homo- en biseksueel
 • sportspier: bij het sporten gebruikte, door sport ontwikkelde spier
 • dataroaming: gebruik van andere lokale netwerken voor mobiel internetten
 • gamechanger: gebeurtenis waardoor de situatie totaal verandert

Alle nieuwe woorden kan je bekijken op de website van Van Dale.

nieuwewoorden.vandale.nl

0 reacties:

Een reactie posten