Vrij-Spraak: Naïma Charkaoui - Hoezo, de integratie is mislukt?

Lezingenreeks Vrij-Spraak
Het woord 'allochtoon' wordt op verschillende plaatsen geschrapt. De eerste burgemeester van vreemde origine is straks een feit in Vlaanderen. De migratie uit Marokko en Turkije bestaat 50 jaar. Het hoofddoekenverbod wordt hier en daar terug geschroefd. Maar ondertussen groeien ook de tegenstellingen en het wantrouwen tussen culturele groepen. Onderwijs en tewerkstelling blijven een heikel punt voor etnisch-culturele minderheden, achtergestelde buurten en segregatie zijn een pijnlijke realiteit, náást de radicalisering van moslim-jongeren. Openlijke of verborgen discriminatie behoort nog altijd niet tot het verleden, terwijl diversiteit ondertussen superdiversiteit is geworden.
Hoe kunnen we met deze realiteit omgaan? Blijven we zeggen dat de integratie is mislukt of kunnen we antwoorden formuleren?
Vier deskundigen, insiders, onderzoekers, opiniemakers leggen ddit najaar de pijnpunten bloot en geven perspectieven voor een toekomstig verhaal.

Naïma Charkaoui - Hoezo, de integratie is mislukt?
Onze samenleving wordt steeds diverser wat betreft etnisch-culturele achtergronden. Dit leidt vaak tot verhitte debatten over hoe we hiermee in onze samenleving (moeten) omgaan: in het onderwijs, op de werkvloer, in het verenigingsleven, in de politiek,... Maar hoe kijken etnisch-culturele minderheden zélf hier tegen aan? Naima Charkaoui is directrice van het Minderhedenforum. Het Minderhedenforum probeert de stem van deze groepen zélf in het debat te versterken en te vertolken. Ze maakt een stand van zaken op, benoemt de pijnpunten en formuleert mogelijke alternatieven.
Zo kunnen we de vraag stellen: Is de integratie mislukt, of het integratiebeleid? Waar schiet het huidige debat te kort, welke initiatieven moeten er genomen worden, kunnen we voorbij het wij-zij-verhaal, worden de juiste stimuli gegeven, welke valkuilen zijn er? Zijn er hoopvolle voorbeelden?
Na de presentatie is er ruim tijd voor gesprek en debat.

www.minderhedenforum.be

Lezing door Naïma Charkaoui: Hoezo, de integratie is mislukt? - woensdag 23.10.2013 van 19u30 tot 21u30 - 8 EUR (25 EUR/reeks) - Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk - i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk en Vrijzinnig Centrum Mozaïek - info en inschrijvingen via 056 26 06 00 of info@vormingplusmzw.be  

foto Han Soete, 'Ransfiesta' (CC-BY-NC-SA)

0 reacties:

Een reactie posten