Vandaag: Vrij-Spraak met Dirk Geldof

De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. Onze samenleving veranderde tot een migratiesamenleving. De etnisch-culturele diversiteit in Europa zal verder toenemen, ook al proberen regeringen verdere migratie krampachtig af te remmen. Maar die superdiversiteit roept ook onzekerheid en weerstand op. Hoe verandert superdiversiteit onze samenleving? Hoe kunnen we de potenties van superdiversiteit beter tot hun recht laten komen?

En stellen we wel de juiste vragen? Hebben we een antwoord op het armoederisico bij mensen van andere etnische afkomst of op de zoektocht van jongeren naar een plek? Of blijven we debatteren over symbooldossiers zoals het hoofddoek. Wat is de optie voor morgen?
Dirk Geldof is lector ’Sociologie’ en onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUB) en doceert ‘Diversiteit, armoede & stad’ in de opleiding Sociaal Werk aan de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen.

www.dirkgeldof.be

Lezing door Dirk Geldof: Superdiversiteit - woensdag 13.11.2013 van 19u30 tot 21u30 - 8 EUR (25 EUR/reeks) - Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk - i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk en Vrijzinnig Centrum Mozaïek - info en inschrijvingen via 056 26 06 00 of info@vormingplusmzw.be    
foto

0 reacties:

Een reactie posten