Vrij-Spraak: Bleri Lleshi - Is diversiteit een verrijking?

Lezingenreeks Vrij-Spraak
Het woord 'allochtoon' wordt op verschillende plaatsen geschrapt. De eerste burgemeester van vreemde origine is straks een feit in Vlaanderen. De migratie uit Marokko en Turkije bestaat 50 jaar. Het hoofddoekenverbod wordt hier en daar terug geschroefd. Maar ondertussen groeien ook de tegenstellingen en het wantrouwen tussen culturele groepen. Onderwijs en tewerkstelling blijven een heikel punt voor etnisch-culturele minderheden, achtergestelde buurten en segregatie zijn een pijnlijke realiteit, náást de radicalisering van moslim-jongeren. Openlijke of verborgen discriminatie behoort nog altijd niet tot het verleden, terwijl diversiteit ondertussen superdiversiteit is geworden.
Hoe kunnen we met deze realiteit omgaan? Blijven we zeggen dat de integratie is mislukt of kunnen we antwoorden formuleren?
Vier deskundigen, insiders, onderzoekers, opiniemakers leggen dit najaar de pijnpunten bloot en geven perspectieven voor een toekomstig verhaal.

Bleri Lleshi - Is diversiteit een verrijking?
Diversiteit is een verrijking was ooit de naam van een federale communicatiecampagne, bedoeld om de diversiteit in de ambtenarij te promoten en ruimer, de positieve effecten van diversiteit voor de samenleving te belichten. Verschillende politieke partijen, het middenveld of het onderwijs treden dat graag bij. Maar kijkt zulke voorstelling verder dan het exotisme en het gemak van de pittazaak om de hoek of zwoele wereldmuziek?
Ondertussen tonen onderzoekscijfers een heel andere realiteit. Volgens de OESO is discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in België een van de hoogste in de ontwikkelde landen.
Nochtans is gelijkheid voor alle burgers in dit land ongeacht kleur, origine, religie ... een grondrecht. Dit is een voorwaarde om diversiteit serieus te nemen. Hoe kan diversiteit dan een verrijking zijn? Wat is daarvoor nodig?

Bleri Lleshi is politiek filosoof en documentairemaker. In 2011 schreef hij Identiteit en interculturaliteit en in het najaar verschijnt De neoliberale strafstaat.

Lezing door Bleri Lleshi: Is diversiteit een verrijking? - woensdag 11.12.2013 van 19u30 tot 21u30 - 8 EUR (25 EUR/reeks) - Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk - i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk en Vrijzinnig Centrum Mozaïek - info en inschrijvingen via 056 26 06 00 of info@vormingplusmzw.be  

foto

0 reacties:

Een reactie posten