Vandaag: Vrij-Spraak met Bleri Lleshi


Diversiteit is een verrijking was ooit de naam van een federale communicatiecampagne, bedoeld om de diversiteit in de ambtenarij te promoten en ruimer, de positieve effecten van diversiteit voor de samenleving te belichten. Verschillende politieke partijen, het middenveld of het onderwijs treden dat graag bij. Maar kijkt zulke voorstelling verder dan het exotisme en het gemak van de pittazaak om de hoek of zwoele wereldmuziek?
Ondertussen tonen onderzoekscijfers een heel andere realiteit. Volgens de OESO is discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in België een van de hoogste in de ontwikkelde landen.
Nochtans is gelijkheid voor alle burgers in dit land ongeacht kleur, origine, religie ... een grondrecht. Dit is een voorwaarde om diversiteit serieus te nemen. Hoe kan diversiteit dan een verrijking zijn? Wat is daarvoor nodig?

Bleri Lleshi is politiek filosoof en documentairemaker. In 2011 schreef hij Identiteit en interculturaliteit en in het najaar verschijnt De neoliberale strafstaat.

Lezing door Bleri Lleshi: Is diversiteit een verrijking? - woensdag 11.12.2013 van 19u30 tot 21u30 - 8 EUR (25 EUR/reeks) - Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk - i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk en Vrijzinnig Centrum Mozaïek - info en inschrijvingen via 056 26 06 00 of info@vormingplusmzw.be  

foto

0 reacties:

Een reactie posten