Mijn bibliotheek: wijziging inloggen

Via Mijn bibliotheek kan je vanaf thuis of via een publieke computer, online je ontleende materialen verlengen. Daarnaast kan je je betaal- en uitleengeschiedenis bekijken, gepersonaliseerde bewaarlijsten aanmaken of bibliotheekmaterialen reserveren. Inloggen op Mijn bibliotheek gaat steeds via het invoeren van je rijksregisternummer en je geboortedatum.

Om de inloggegevens van de verschillende bibliotheken, die aangesloten zijn bij het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS), beter op elkaar af te stemmen, heeft Winob (West-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken) beslist om de paswoorden te uniformiseren.

Wie vroeger inlogde met de volledige geboortedatum, bvb. 08091976 (zonder schuine streepjes) gebruikt verder de geboortedatum als paswoord maar nu met schuine streepjes tussen dag, maand en jaar. Dit wordt dus bvb. 08/09/1976.

ddmmjjjj (bvb. 08091976) wordt dus dd/mm/jjjj (bvb. 08/09/1976)!

Alle andere paswoorden (ddmm of door de lener gewijzigde paswoorden) wijzigen niet!

Bij vragen of hulp kun je steeds terecht op 056 27 75 00, bibliotheek@kortrijk.be of bij de bibliotheekmedewerkers.

0 reacties:

Een reactie posten