Bib Tipt: Zomerschool

Twee maanden zomervakantie zorgt ervoor dat kinderen die thuis geen Nederlands spreken soms opnieuw een taalachterstand oplopen tegen het begin van het schooljaar. Daarom organiseert Stad Kortrijk van 18 tot en met 29 augustus een zomerschool voor kinderen waarvan het Nederlands niet de moedertaal is. Zowel voor kinderen die de overstap naar het lager onderwijs maakten, al in het lager onderwijs les volgen als voor leerlingen uit de OKAN-klassen.

Zij worden allen in de laatste weken van de zomervakantie begeleid naar het nieuwe schooljaar. In de voormiddag zijn er taallessen en de namiddag wordt gevuld met een activiteit om het jeugdwerk in Kortrijk te leren kennen.
Eén van deze activiteiten is een detectivespel in de bib om onze organisatie op een begrijpbare manier uit te leggen.

18-29 augustus 2014 | Buurtcentrum V-TEX (6-12 jaar) of Muziekcentrum Track (OKAN) | inschrijven kan telefonisch (056 27 72 72) of via mail (britt.bekaert@kortrijk.be) nog tot 18 augustus 2014 | voorwaarden: je bent ingeschreven in een Kortrijkse school (huidig of volgend schooljaar) en hebt maximum drie schooljaren doorgebracht op een Nederlandstalige school.

www.kortrijk.be/zomerschool

0 reacties:

Een reactie posten