Bib Tipt: Week van de Geletterdheid 2014


Vandaag start opnieuw de Week van de Geletterdheid waarmee jaarlijks aandacht wordt gevraagd voor het belang van geletterdheid in onze huidige informatiemaatschappij. Dit jaar staat alles in het teken van ‘De wereld ontcijferen’.

Niet enkel oudere mensen, maar ook jonge schoolverlaters kampen met het probleem van laaggeletterdheid. Met het thema ‘Ontcijfer de wereld’ worden de vaardigheid van cijferen, omgaan met tabellen, verhoudingen, maten en gewichten in de kijker gezet. Op die manier wil men aantonen dat geletterdheid méér is dan lezen en schrijven.

De boodschap van de Week van de Geletterdheid is:
Ontcijferen is een noodzaak voor iedereen:
In alle aspecten van je leven krijg je te maken met cijfers, tabellen, verhoudingen, maten en gewichten. Of je nu geletterd bent of niet. Denk maar aan facturen ontcijferen, verhoudingen omrekenen in de keuken, het aantal liters verf berekenen voor je living, een Ikea kast in elkaar zetten, online bankieren, etc.

Voor 1 op 7 is dat geen evidentie
:
Recent onderzoek (PIAAC) toont aan dat 1 op 7 volwassenen problemen heeft om wiskundige informatie te interpreteren en te gebruiken. Niet enkel ouderen en mensen zonder diploma, maar ook heel wat jonge schoolverlaters en anderstaligen kampen met laaggeletterdheid.

De maatschappij moet hier rekening mee houden:

Onze maatschappij, die almaar complexer en digitaler wordt, verwacht steeds meer van haar burgers. Het is dan ook belangrijk dat alle publieke actoren rekening houden met die 1 op 7 laaggeletterden. Bijvoorbeeld door open te staan voor hulpvragen. Maar ook door zelf duidelijk en correct te communiceren.

(bron: www.weekvandegeletterdheid.be)

Bekijk zeker ook eens de website www.weekvandegeletterdheid.be waarop je als leerkracht, organisatie of gewoon als geïntereseerde heel wat materiaal vind om rond gecijferheid te werken of om deze problematiek zichtbaar te maken.

0 reacties:

Een reactie posten