Bib Tipt: De verborgen rekeningen van het Kortrijkse Sionklooster


Noël Geirnaert is hoofdarchivaris van Brugge, waar de rekeningen van het Kortrijkse Sionklooster destijds ten onrechte verzeild raakten.
Hoofdredacteur van het tijdschrift Biekorf, Antoon Viaene, baseerde zich eerder op deze rekeningen om een beeld te schetsen van de materiële cultuur in de zestiende eeuw.

De lezing vormt het Kortrijkse luik van de viering van 125 jaar Biekorf.

programma:

  • Inleiding 125 jaar tijdschrift Biekorf
    door Dirk Geirnaert, Instituut Nederlandse Lexicologie (Leiden)
  • lezing 'De verborgen rekeningen van het Kortrijkse Sionklooster als bron voor Antoon Viaenes studie van de 16e-eeuwse materiële cultuur'
    door dr. Noël Geirnaert
  • overhandiging van de rekeningen aan schepen Vandersteene die ze overdraagt aan het Fonds Goethals-Vercruysse van de Openbare Bibliotheek.
  • receptie
donderdag 7 mei 2015 | 19 u. | Museum Kortrijk 1302, Begijnhofpark Kortrijk | gratis | graag je aanwezigheid bevestigen voor 5 mei 2015 via bibliotheek@kortrijk.be of 056 27 75 00 | i.s.m. Cel Erfgoed, de Leiegouw, Biekorf vzw

0 reacties:

Een reactie posten