KORTRIJKSE REEKS | nieuw in april 2015Lief & leed: prostitutie in de Eerste Wereldoorlog | Piet Boncquet
De Kortrijkse journalist Piet Boncquet schreef een boek over een tot nu toe weinig onderzocht onderwerp. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zochten soldaten en officieren achter het front en tijdens hun verlof allerlei vormen van vertier op. Seksueel genot en plezier gaven hen de kans om even te ontsnappen aan de ellende van het front. Bordelen en zogenaamde koffiehuizen boden de Tommy’s en de Fritzen daartoe alle mogelijkheden.
Boncquet onderzocht daarnaast ook de mogelijke gevolgen van al dat bordeelbezoek. Heel wat soldaten belandden met allerhande geslachtsziektes in hospitalen en lazaretten. Tevergeefs trachtte de legertop hiertegen op te treden.

Leuven, Davidsfonds, 2015 | KR 1393Tip: Nog tot en met 26 april 2015 kan je in Museum 1302 de gelegenheidstentoonstelling 'Lief en Leed' gaan bezoeken.

Wat is de Kortrijkse Reeks?
In 1967 werd gestart met de uitbouw van een 'Kortrijkse Reeks', een verzameling gedrukte en audiovisuele materialen die Kortrijk en Kortrijkse auteurs als thema hebben. Deze speciale collectie wordt voortdurend aangevuld met nieuw materiaal en kan altijd geraadpleegd worden in de leeszaal van de centrale bibliotheek.

0 reacties:

Een reactie posten