EXPO IN DE BIB | 11.11.11: Leven zonder sociale bescherming


Ziek zijn en naar de dokter gaan, thuisblijven na een bevalling, pensioen,… Voor ons is het allemaal heel vanzelfsprekend, maar vroeg je je ook al af hoe het eraan toegaat in het Zuiden?
Met de campagne sociale bescherming voor iedereen slaan ngo’s, vakbonden en mutualiteiten de handen in elkaar voor een betere sociale bescherming in het Zuiden.

Deze campagne zal gedurende 2015 en 2016 vorm krijgen en omvat vier eisen:

1. Veranker het recht op sociale bescherming in wetten en verdragen
2. Garandeer duurzame en solidaire financiering voor universele sociale bescherming
3. Ondersteun wereldwijd de sociale participatie van actoren bij de uitbouw van een nationaal                 sociaal beschermingsbeleid
4. Voer op Belgisch en Europees niveau een consequent beleid dat sociale bescherming                           versterkt.

Ook wij dragen ons steentje bij en daarom kan je in de centrale bibliotheek de tentoonstelling bekijken over sociale bescherming in het Zuiden.

socialebescherming.be

0 reacties:

Een reactie posten