donderdag 3 januari 2019

De bib vertelt | ezelsmis op 3 januari


De kerk, meer bepaald de Rooms-katholieke, stond centraal in het leven van de middeleeuwse mens. Hun leven was doordrenkt met kerkelijke wetten, leefregels en feesten.
Aan die feestdagen werd dan ook talrijk en enthousiast deelgenomen, het was een rustpunt in het doorgaans -zeker in de winter- harde middeleeuwse leven.

Dat het er niet altijd even ‘katholiek’ aan toeging, vertelt collega Peter Caesens in volgende podcast.
Een verhaal over ezels op het altaar, een messentrekkende Kortrijkse kanunnik en verbasterde liturgische gezangen.


beluister de podcast via Soundcloud