#bibtipt // De Belgische Pers van de Groote Oorlog


Wist je dat je de oorlogskranten die in onze bib bewaard worden nu ook online kan raadplegen?

Tal van Belgische bibliotheken en erfgoedinstellingen bewaren vele tienduizenden kranten uit de Eerste Wereldoorlog. De afgelopen jaren werden - in het kader van de herdenking - tachtigduizend exemplaren uit zeventien erfgoedinstellingen gedigitaliseerd.

Wil je meer weten over de politieke en militaire gebeurtenissen, maar evengoed over het dagelijks leven in bezet gebied en aan het front? Je vindt zeker antwoorden tussen de ruim 380 000 gedigitaliseerde krantenpagina's uit 1914-1918  op de gloednieuwe website.

https://belgianpressfromthegreatwar.be

0 reacties:

Een reactie posten