Digitale kloof gaat meer over gebruik dan over bezit

Zopas werd een studie beschikbaar gemaakt door de Vlaamse Overheid over de digitale kloof. Maar liefst 7 op de 10 gezinnen in Vlaanderen beschikt over een computer. 6 op de 10 Vlamingen gebruikt ook internet. Je zou dus kunnen stellen dat de digitale kloof hiermee gedicht is. Niets is echter minder waar. De kloof is verschoven van computerbezit naar computergebruik.
Uit de studie blijkt immers dat mensen uit achtergestelde gezinnen minder toepassingen gebruiken, en vaak gewoon entertainment zoeken. E-loketten, informatie, debatten, communicatie en cursussen worden minder gebruikt. Volgens de overheid moet de klemtoon meer komen te liggen op het stimuleren van het gebruik van internettoepassingen.
De digitale kloof is dus tweeledig: enerzijds zijn er dus nog altijd een pak mensen die nog niet in contact komen met computers en internet, anderzijds zijn er bij de computergebruikers heel wat mensen die blijven steken bij de basic-toepassingen.
De bibliotheek van Kortrijk wil op twee sporen werken. Gebruikers vinden in het netwerk bijna 50 internetpc's die gratis kunnen worden gebruikt. Een brochure is ook in de maak om het aanbod surfplekken van het OCMW, de bibliotheek, de stad en het buurtwerk te ontsluiten, samen met het cursusaanbod voor beginners en de hotspots in de stad. Daarnaast vinden gebruikers in de bibliotheek en het netwerk van het OCMW individuele hulp van respectievelijk bibliotheekpersoneel en vrijwilligers.

0 reacties:

Een reactie posten