Tot en met de zevende kwarteeuw: 175 jaar zusters Paulinen in Kortrijk

Ruim 175 jaar geleden, in oktober 1833, vestigden de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo zich in Kortrijk. In stad en regio waren zij alom bekend als de Zusters Paulinen, kortweg de 'Paulientjes'.
Hun opdracht lag vooral in de zorg voor zowel basis- als secundair onderwijs en ze vormden de bakermat van wat tot voor kort Ten Broele was, vandaag één de vier entiteiten van De Pleinschool. Tegenwoordig zijn slechts een handvol 'authentieke Zusters Paulinen', onder wie de huidige overste Seraphine Meulemans, nog in de leefgemeenschap actief.

Onder redactie van Luc Depaepe, gewezen directeur van Ten Broele, wordt in '175 jaar zusters Paulinen Kortrijk' het rijke verleden en de huidige situatie van de Paulientjes geschetst. U kan er o.a. lezen hoe en waarom hun stichteres, Anna Planckaert, in 1814 op Overleie een 'School van Bermhertigheyd' uit de grond stampte, hoe vijf schoolvrouwen in de Groeningestraat de eerste Paulinenzusters werden (1833) of waarom hun instelling er behalve de oorspronkelijke ‘armenschool' ook een gerenommeerde ‘burgerschool' op nahield (na 1860). U leest er waarom hun Franstalig pensionaat zelfs geregeld meisjes uit het buitenland aantrok of welke de rampzalige gevolgen waren de fameuze schoolstrijd van 1879-1884. En wist u dat de Kortrijkse Paulinen sinds 2006 deel uitmaken van de allerjongste congregatie van Vlaanderen: de Vincentiuszusters van EerKoNie?

In zes rijkelijk geïllustreerde hoofdstukken wordt de geschiedenis van de anderhalve eeuw tussen 1833 en 1983, de jubileumviering van 1983, de jongste kwarteeuw kloostergemeenschap 1983 – 2008, het basisonderwijs (Ten Broele en Sint-Jan), het secundair onderwijs (Ten Broele en de Pleinschool) en de Vincentiuszusters vandaag beschreven.

0 reacties:

Een reactie posten