De zevensprong: 7 Duitstalige dichters van de 20ste eeuw

De bloemlezing De zevensprong (Der Siebensprung) laat zeven prominente Duitstalige dichters van de 20e eeuw aan het woord.

De dichters hebben allen een wereldoorlog meegemaakt: enkelen de eerste, de meesten (ook) de tweede, hetzij aan (half)joodse zijde, hetzij als (gedwongen) militair en krijgsgevangene van de Sovjets.

Dit stuk Duitse geschiedenis heeft hen als dichter mede gevormd, maar overheerst daarom niet in hun werk.

Hun ervaringen klinken onderhuids in hun gedichten door, maar het is geen typische oorlogspoëzie. De lezer wordt uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar de achterliggende motieven.

Ondanks hun soms gruwelijke ervaringen schrijven de dichters vooral over alledaagse thema's. Het is zeer treffende poëzie die weliswaar vaak existentiële vragen oproept, maar ook de mooie kanten van het leven wil belichten.


(bron: tekst omslag)

Wat is de Kortrijkse Reeks ? In 1967 werd gestart met de uitbouw van een “Kortrijkse Reeks”. Een verzameling van gedrukte en audiovisuele materialen die Kortrijk en Kortrijkse auteurs als thema hebben. De Kortrijkse reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuw materiaal.

0 reacties:

Een reactie posten