Vrij-Spraak: Lezing door Geert Van Coillie: Tussen nabootsing en verantwoordelijkheid

Classicus en filosoof (K.U.Leuven) Geert Van Coillie toont hoe de vernieuwende inzichten van cultuurfilosoof René Girard (Académie Française) ons moderne begrip van onszelf diepgaand veranderd hebben. We handelen en reageren niet zo origineel als we menen, de mens blijkt fundamenteel een wezen van nabootsing en geweld, maar ook van verantwoordelijkheid en verzoening. Het veelzijdige denken van René Girard wordt bevattelijk verteld en ‘vertaald’ aan de hand van brandend actuele thema’s en topics.

Geert Van Coillie brengt een ‘beeldverhaal’ over de recente menswetenschap met als gids deze Frans-Amerikaanse denker.

Lezing door Geert Van Coillie : Tussen nabootsing en verantwoordelijkheid - 20 oktober 2010 van 20u15 tot 22u - 8 EUR (20 EUR voor de volledige lezingenreeks) - Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk - i.s.m. Openbare Bibliotheek Kortrijk en Vrijzinnig Centrum Mozaïek - info en inschrijvingen via 056 26 06 00 of info@vormingplusmzw.be.

0 reacties:

Een reactie posten