Oproep boek "Kortrijkzanen! Vissen in de Leie"

In september 2012 presenteert de Kortrijkse uitgeverij Snoeck Publishers, naar aanleiding van de opening van de Budafabriek, een heel bijzonder boek over Kortrijk.

In "Kortrijkzanen! Vissen in de Leie" schetsen de Kortrijkse journalisten Frank Buyse (52) en Thalisa Devos (23) elk vanuit hun leefwereld - twee generaties, vader en stiefdochter zelfs - via portretten van gevestigde namen en jonge talenten een indringende en speelse kijk op Kortrijk in 2012. De auteurs leggen daarbij niet alleen de nadruk op innovatie en andere creatieve krachten maar besteden ook de nodige aandacht voor wat in alle breedten leeft in de stad. Het boek wordt geïllustreerd door een aparte, eigenzinnige reeks van beelden van Kortrijk, Kortrijkzanen en de Leie.

Bovenal willen de auteurs een boek van, over en voor alle Kortrijkzanen. En daarom roepen ze via alle mogelijke communicatiekanalen de 75.000 Kortrijkzanen op om via onderstaande adressen in enkele lijnen op een leuke manier te laten weten wat voor hen (een herinnering, een plaats, een geliefde, een gedachte... ) van Kortrijk een fijne, frisse, spannende, coole, aangename ... stad maakt.

Uit alle "Stemmen van Kortrijk" worden er 100 geselecteerd die een plaats krijgen in het boek. De geselecteerde stemmen ontvangen meteen ook een exemplaar van het boek.

Je kan je Stem kwijt tot zondag 15 juli 2012 (Kortrijk Congé!) op volgende adressen:

Vermeld bij je stem je ook je volledige naam en geboortejaar!

0 reacties:

Een reactie posten