Bib tipt: Expo 'Verlaine in de gevangenis', MLM Brussel

Tot 13 januari 2013 kun je in het Brusselse Museum der letteren en manuscripten (MLM) de expo "Verlaine in de gevangenis" bezoeken.

Op 10 juli 1873 vuurt Paul Verlaine in Brussel twee schoten af op zijn minnaar Arthur Rimbaud, op het einde van een dronken ruzie en op een wanhopig moment, dat hem zelfs tot zelfmoord had kunnen leiden. Nadat hij tot twee jaar cel wordt veroordeeld, blijft de dichter gedurende 18 maanden afgescheiden van zijn jonge echtgenote, zijn zoon en zijn minnaar. Gespeend van absint "herenigt" hij zichzelf in de gevangenis, en hij stelt zijn mooiste verzen samen: gevangenschapsgedichten die hij onder de titel "Cellulairement" (Celsgewijs) wil publiceren in een samenhangend geheel.


"Verlaine in de gevangenis" handelt over de weerslag van de Brusselse affaire op het poëtische werk en de spiritualiteit van Verlaine. De Franse historicus Jean-Pierre Guéno beijvert zich om alle manieren waarop de vervloekte poëet gevangen zit en hoe zijn ziel erdoor wordt geroerd te beschrijven en te illustreren, zowel via de tentoonstelling als via zijn boek, dat dezelfde titel draagt: zijn stenen gevangenis, zijn existentiële gevangenis, zijn familiale gevangenis en zijn sentimentele gevangenis. Verlaine in de gevangenis is eigenlijk het kleine zielsmuziekje van de alzijdig ontwikkelde man, van de schizofrene man die heen en weer wordt geworpen tussen fascinatie voor de hel en
nostalgie naar het verloren paradijs.

Expo "Verlaine gevangene" - 13.11.12 t.e.m. 13.01.13 - 10u. tot 19u. (weekdagen), 11u. tot 18u. (weekend), maandag gesloten - Museum der letteren en manuscripten, Koningsgalerij 1, Brussel - Meer info: www.mlmb.be, 02 514 71 87

Het werk van zowel Paul Verlaine als Arthus Rimbaud kun je ontdekken in de collecties van de Kortrijkse bibliotheek. Raadpleeg hiervoor de online catalogus!

0 reacties:

Een reactie posten