Nieuw fotografisch-erfgoedproject: Daguerreobase

Het Antwerpse FotoMuseum (FoMu) gaf, met de steun van de Europese Comissie, onlangs het startschot voor een nieuw fotografisch-erfgoedproject: Daguerreobase.

Via Daguerrobase wil men 25.000 beelden van Europese daguerreotypieën van over heel Europa samen met hun beschrijvingen en aanverwante literatuur, verzamelen en samenbrengen in één algemene verzameldatabank. Een selectie van de Daguerreobase-inhoud zal zichtbaar worden op Europeana.eu, de portaalsite en digitale bibliotheek voor Europees cultureel erfgoed van de Europese Unie.

De daguerreotypie was het allereerste commercieel succesvolle fotografische procédé (1839-1860). Het is een zgn. "direct positief" dat gemaakt is in de camera op een verzilverde koperplaat. Europese daguerreotypieën zijn eerder zeldzaam, en verzamelingen zitten verspreid over verschillende Europese overheids- en privécollecties.

Daguerreobase is een bestaande website en databank, gecreëerd door de Stichting Nederlands Fotomuseum, die volledig vernieuwd zal worden. De databank zal zich niet uitsluitend richten op het verzamelen en centraliseren van informatie. Daguerreobase wil deze informatie ook openstellen voor onderzoekers, professionelen en het brede publiek via een educatief platform. Privé-verzamelaars en overheidsinstellingen zullen uitgenodigd worden hun kostbaarheden te delen in een veilige digitale omgeving.

Het Daguerreobase project loopt van 1 november 2012 tot eind april 2015. In de laatste maanden van het project zal een "Europeana Virtuele Daguerreotypie Tentoonstelling" georganiseerd worden.

(via: faronet.be)

0 reacties:

Een reactie posten