Bib berichten via mail

In het najaar breidt de bib haar digitale dienstverlening uit. Voortaan kun je als klant via e-mail verwittigd worden van het verstrijken van de uitleentermijn van je ontleende materialen en dit zelfs drie dagen vóór de vervaldatum.

Wil je hiervan gebruik maken? Bezorg de bib dan tegen 30 september je correcte e-mailadres. Dit kan aan het onthaal van elke Kortrijkse (buurt)bibliotheek of via het mailadres van de bib: bibliotheek@kortrijk.be. Vermeld telkens je naam, adres en e-mailadres waarnaar de (elektronische) briefwisseling gestuurd mag worden.

0 reacties:

Een reactie posten