NKV-lezing: boeken en bibliotheken in de oudheid


Van de boeken uit de oudheid zijn enkele fragmenten bewaard gebleven, vooral dankzij de papyrusvondsten in Egypte. De Leuven Database of Ancient Books biedt een overzicht van elk boek of stukje boek dat bewaard is uit de periode tussen 400 v.C. tot 800 n.C. In die periode maakt de papyrusrol plaats voor gebonden boeken, poëzie moet wijken voor proza, klassieke auteurs voor christelijke, Griekse literatuur wordt verdrongen door Latijnse, Koptische en Syrische.
In de christelijke periode staat Homeros in de school zij aan zij met de bijbel. Auteurs die niemand meer kent, zoals Isidoros van Sevilla, waren ooit populair in diverse periodes en streken. Omgekeerd is er van Caesar, Tacitus of Polybius helemaal niets bewaard in onze documentatie.
In enkele gevallen werden niet individuele bladen of boeken bewaard maar wel restanten van bibliotheken zoals de bibliotheek van Caesars schoonvader in Herculaneum.

Het vakdomein van de spreker, prof. em. Willy Clarysse,  is het multiculturele, Grieks-Romeins Egypte. Duizend jaar lang was het land officieel Griekstalig terwijl de meerderheid van de bevolking Egyptisch sprak. Clarysse gaf tientallen papyrusteksten uit, zowel in de Egyptische volkstaal als in het Grieks. Daarnaast publiceerde hij diverse studies over historische sociografie, taal, naamkunde, instellingen en godsdienst in Ptolemaeïsch en Romeins Egypte.


www.nkvwestvlaanderen.be | www.facebook.com/NKVOudheid
foto: Bibliotheek van Alexandrië

0 reacties:

Een reactie posten