Bib Kortrijk nam deel aan IAML 2014!


Onlangs vond het jaarlijkse Internationaal Congres voor Muziekbibliothecarissen plaats in Antwerpen. Voor de eerste keer was ook bib Kortrijk aanwezig. Op de voorlaatste dag gaven Peter Caesens en Chris Vandenbroucke een rijk geïllustreerde lezing aan muziekkenners van over heel de wereld over onze enorm uitgebreide vinylcollectie. Met onze deelname aan het IAML-congres hoopten we ook andere muziekbibliothecarissen te overtuigen van de noodzaak tot archiveren, conserveren en digitaliseren van vinyl.

Onze collectie van meer dan 50 000 stuks is niet alleen de grootste van alle Vlaamse openbare bibliotheken, maar ook de enige waarvan singles en elpees systematisch en op vraag van onze bezoekers gedigitaliseerd worden! Wij kunnen deze service aanbieden onder strikte voorwaarden die afgesproken werden met de officiële rechtenhouders. Van dit project mag best gesteld worden dat Kortrijk hierin een pioniersrol vervult. De bedoeling is om met tijd alle vinylsingles en elpees die ooit verschenen zijn als cultureel Erfgoed digitaal ter beschikking stellen van het brede publiek.
En in het ruimere kader van Kortrijk Muziekstad, staan er in de nabije toekomst nog nieuwe projecten rond vinyl in de steiger waarbij ook de gebruikers nauwer zullen betrokken worden.www.iaml.info | www.libraryconservatoryantwerp.be/iaml2014

0 reacties:

Een reactie posten