Wie is bang van meertaligheid? Een GRATIS lezing i.k.v. 'Overal Taal 2015'

Piet Van Avermaet is de directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent). Hij omschrijft meertaligheid in het onderwijs niet als een probleem maar als een gegeven. Het onderwijs moet de diversiteit van de leerlingen benutten: thuistalen of andere taalvariëteiten zijn een extra didactisch hulpmiddel en géén last.
Hoor er meer over tijdens deze boeiende lezing op dinsdag 28 april!


centrale bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk | forum | dinsdag 28 april 2015 | 19 u. | GRATIS | inschrijven via bibliotheek@kortrijk.be of 056 27 75 00 | i.s.m. Vormingplus MZW | www.kortrijk.be/overaltaal 

0 reacties:

Een reactie posten