APP IN DE KIJKER | Van Nul tot Taal


Van Nul tot Taal is een applicatie die ouders ondersteunt bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kinderen.

Enerzijds wordt er een schat aan informatie en voorbeeldfilmpjes aangeboden met tips voor het stimuleren van de taalachterstand. Anderzijds bevat de app een deel 'Tas vol Taal': tips en bezigheden om samen met de kinderen thuis de taal spelenderwijs te oefenen.

Van Nul tot Taal werd ontwikkeld door Auris, een professionele organisatie die werkt rond het helpen van kinderen met gehoorbeperking of taalontwikkelingsstoornis.

De app 'Van Nul tot Taal' is gratis te downloaden via de App-store of de Google Play Store.

0 reacties:

Een reactie posten