Piet Schrijvers wint Martinus Nijhoffprijs 2011

De Martinus Nijhoffprijs 2011 werd toegekend aan Piet Schrijvers, voor zijn vertaling uit het Latijn van De natuur van de dingen (Lucratius). Op 6 maart 2011 ontvangt hij zijn prijs, een geldsom van 35 000 EUR!

Als vertaler volgt Schrijvers zijn klassieke bronnen niet slaafs, maar wel met respect. Zijn werk getuigt van de bereidheid om ten behoeve van de hedendaagse Nederlandstalige lezer de teksten toegankelijker te maken, maar tegelijkertijd zoekt hij naar oplossingen waarbij de schoonheid van de oorspronkelijke tekst voor de lezer niet verloren gaat. Met zijn vertalingen heeft Schrijvers op zeer bewonderenswaardige wijze de klassieke literatuur, in het bijzonder de dichtkunst, onder de aandacht gebracht van een groot publiek.
Uit het juryrapport

Sinds 1955 bekroont het Prins Bernhard Cultuurfonds vertalers uit het Nederlandstalig taalgebied met deze belangrijke onderscheiding. Driejaarlijks wordt de prijs toegekend aan vertalingen uit het Nederlands, de andere jaren aan vertalingen uit een vreemde taal in het Nederlands. Eerdere winnaars zijn o.a. Riet de Jong-Goossens (2010), Marja Wiebes (2009), Birthe Lundsgaard (2008) en Ria van Hengel (2007).

Meer info via http://www.prinsbernhardcultuurfonds.nl/

0 reacties:

Een reactie posten